System opłata za odpady

Moduł oprogramowania Opłata za Odpady jest  sprawdzonym oprogramowaniem działającym  od 3 lat w Urzędzie Miejskim Pszczyna. Na podstawie przeprowadzonego referendum, od maja 2008 r. na terenie gminy zaczął obowiązywać system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym właścicielem odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach mieszkalnych jest gmina. Firma Tensoft jest autorem oprogramowania wspomagającego gospodarowanie odpadami w zakresie  obowiązującego regulaminu w UM Pszczyna. Moduł Opłata za Odpady jest jednym z modułów systemu ADAS ( Aplikacje dla Administracji Samorządowej).  Moduł ten aktualnie jest eksploatowany i pracuje zgodnie ze stosowanym w Urzędzie regulaminem pobierania opłat w zakresie gospodarowania odpadami stałymi.

Na System do naliczania opłat za odpady składają się następujące moduły:

 • Moduł Opłata za odpady ( naliczanie opłat)
 • Moduł Księgowości windykacyjnej ( indywidualne karty kontowe)
 • Moduł Kasa
 • Moduł Administratora ( zarządza użytkownikami)
 • Portal WWW (komunikacja z mieszkańcami oraz firmami wywozowymi)

Moduł oprogramowania Opłata za Odpady współpracuje z modułem Księgowości windykacyjnej (Karty Kontowe) . Moduł Karty Kontowe współpracuje z modułem Kasa.

W szczególności moduł  Karty Kontowe udostępnia stan zobowiązań  danego podatnika  w module Kasa. Wszystkie zapłaty realizowane w module Kasa, są automatycznie rejestrowane na poszczególnych kontach podatników w module Karty Kontowe.

Program „Opłata za odpady” umożliwiający stuprocentową realizację zadań narzuconych przez ustawę w tym m.in.:

 • ewidencji nieruchomości na których powstają odpady komunalne
 • rejestru działalności regulowanej
 • bazy danych związanych z odprowadzaniem nieczystości ciekłych do kanalizacji oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych,
 • ewidencji deklaracji /decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • bazy danych uiszczających opłaty ( podatników) oraz bazy indywidualnych kart kontowych, zgodnie z ordynacją podatkową
 • prowadzenie regularnej weryfikacji danych nieruchomościach, liczbie zamieszkujących osób
 • w oparciu o ewidencję ludności , zużycie wody , powierzchnię mieszkalną ( art. 6j ustawy) z wykorzystaniem danych z innych modułów ( np. Ewidencja Ludności, protokół 1B)
 • windykacji , w tym automatyczne wyliczanie odsetek, emisja upomnień, emisja tytułów wykonawczych.
 • wymiany informacji między firmą wywozową a urzędem
 • sprawozdawczości , zgodnie z ustawą , między innymi : przyjmowanie kwartalnych
 • sprawozdań od firm wywozowych oraz tworzenie i przesyłanie rocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego
 • Możliwość stosowania kodów kreskowych na deklaracjach / decyzjach / umowach

System Gospodarowania Odpadami

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory