Konferencja – Opłata za Odpady

Moduł oprogramowania Opłata za Odpady jest sprawdzonym oprogramowaniem działającym od 3 lat w Urzędzie Miejskim Pszczyna. Na podstawie przeprowadzonego referendum, od maja 2008 r. na terenie gminy zaczął obowiązywać system gospodarki odpadami komunalnymi, w którym właścicielem odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach mieszkalnych jest gmina. Firma Tensoft jest autorem oprogramowania wspomagającego gospodarowanie odpadami w zakresie obowiązującego regulaminu w UM Pszczyna. Moduł Opłata za Odpady jest jednym z modułów systemu AdAS ( Aplikacje dla Administracji Samorządowej). Moduł ten aktualnie jest eksploatowany i pracuje zgodnie ze stosowanym w Urzędzie regulaminem pobierania opłat w zakresie gospodarowania odpadami stałymi.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na konferencję organizowaną przez firmę Tensoft w Opolu. Konferencja odbędzie się w dniu   10 października 2012 roku o godz. 10:00 na terenie restauracji Szara Willa w Opolu przy ulicy Oleskiej 11. Spotkanie kierowane jest do osób zajmujących się tematem Odpadów zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej.

Temat konferencji:

  • Omówienie wybranych zagadnień Ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach.
  • Przedstawienie systemu zbiórki odpadów stałych zgodnie z Ustawą, na przykładzie rzeczywistego rozwiązania w UM Pszczyna.
  • Prezentacja oprogramowania informatycznego wspierającego realizację zadań nałożonych przez Ustawę.
  • Prezentacja portalu WWW do interakcji z odbiorcami oraz firmami wywozowymi.

Zapraszamy do udziału.

 

 

 

Rejestracja zakończona

Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt
Znajdź drogę
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory