Kontakt

Biura

Centrala + Oddział Opole
ul. Katowicka 50
45-061 Opole
tel. (77) 442 71 71
fax (77) 442 71 70
opole@tensoft.pl
Oddział Gdańsk
ul. Sobótki 10a
80-247 Gdańsk
tel./fax (58) 520 27 11
gdansk@tensoft.pl
Filia w Bydgoszczy
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
9 piętro, pokój nr 10
tel.(52) 333 91 95
bydgoszcz@tensoft.pl
Spółka Tensoft Sp. z o.o. mieszcząca się przy ulicy Katowickiej 50
w Opolu, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000100972. Wysokość kapitału zakładowego Spółki
wynosi 125 000,00 PLN. NIP: 754-27-13-438. REGON: 532303125
Zarząd
Kazimierz Arodź – Prezes Zarządu
Henryk Stężała – Zastępca Prezesa Zarządu
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory