Moduł do obsługi kasy

Moduł Kasa umożliwia zautomatyzowanie czynności realizowanych w okienku kasowym.

Kasa realizuje następujące funkcje:

• w zakresie bieżącej obsługi interesanta:

– emisja kwitów KP i KW, (zalecamy stosowanie specjalistycznych drukarek kasowych wyposażonych w gilotynę),

– możliwość podglądu karty podatkowej interesanta i tym samym możliwość udzielenia informacji o aktualnym stanie zobowiązań windykowanych w trybie określonym przez KPA (jest dostępny wariant, w którym rola kasy jest ograniczona do operacji gotówkowych i emisji kwitów, zaś informacji         udzielają wyłącznie udzielają pracownicy merytoryczni zajmujący się wymiarem opłat za odpady),

– automatyczne rozksięgowanie wpłaty (koszt upomnienia gdy występuje, odsetki, należność główna),

– obliczanie reszty do zwrotu przy wpłacie.

• w zakresie czynności realizowanych przez kasjerów:

– możliwość ujęcia operacji w właściwym raporcie kasowym (równocześnie otwartych może być wiele raportów),

– automatyczna numeracja wystawianych kwitów kasowych,

– bieżąca informacja o stanie gotówki w kasie,

• w zakresie innych czynności:

– wydruk raportu kasowego,

– wydruki dokumentów z raportu kasowego wg kontrahentów,

– możliwość wydrukowania kwitu archiwalnej wpłaty/wypłaty z zaznaczeniem statusu wydruku (oryginał / kopia),

– prowadzenie rejestru dziennego kwitów z możliwością ich filtrowania według różnych kryteriów,

– prowadzenie rejestru raportów,

– prowadzenie archiwum.

 

Kasa jest silnie powiązana z modułami Księgowość Podatkowa

Moduł jest wyposażony we wszystkie standardowe narzędzia związane z zarządzaniem hasłami i uprawnieniami użytkowników.

Część danych jest słownikowana. Użytkownik otrzymuje oprogramowanie niezbędne do obsługi słowników.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory