Portal WWW


Portal WWW realizuje funkcje w zakresie:

Dla mieszkańców:

 • Walidacji i poprawnego wypełniania deklaracji. Formularz sam obliczy wymagane kwoty i nie dopuści do wysłania/wydrukowania błędnie wypełnionej deklaracji.
 • Przesyłania do Urzędu deklaracji o odpadach. Deklaracje mogą być wysyłane w sposób elektroniczny (podpis kwalifikowany lub skrzynka E-PUAP) lub po wypełnieniu wydrukowane i dostarczone w sposób tradycyjny. Dane podane podczas wypełniania deklaracji są zapamiętane i przechowywane w tymczasowej bazie danych. W przypadku dostarczeniu papierowej deklaracji do Urzędu, zadaniem urzędnika jest jedynie sprawdzenie danych na deklaracji z tymi zapamiętanymi w tymczasowej bazie i potwierdzenie. Urzędnik nie musi już ręcznie wprowadzać danych z deklaracji papierowej.
 • Podglądu rejestru firm wywozowych w gminie
 • Podglądu tras zbiórki odpadów
 • Archiwum ustaw i rozporządzeń
 • Zakładki dla najmłodszych zachęcająca do sortowania odpadów najmłodszych
 • Modułu skarg i wniosków
 • Modułu informacji dotyczących wywozu odpadów (CMS)
 • Komunikacja z ePUAP

Dla firm wywozowych:

 • Logowanie do systemu dla firm wywozowych
 • Rejestr punktów adresowych z wykorzystaniem GoogleMaps
 • Rejestr tras danej firmy wywozowej
 • Dodawanie odczytów dla punktów adresowych
 • Przesyłania sprawozdań przez firmy wywozowe. Urzędnik nie musi ręcznie przepisywać danych ze sprawozdań.
 • Moduł dokumentów dla firm wywozowych
 • Interfejs przyjmowania sprawozdań w formie plików XML

Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi:

 • Format elektroniczny deklaracji jest zgodny ze wzorem elektronicznym deklaracji udostępnionym na stronie WWW urzędu. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML oraz PDF. Układ informacji i powiązań między nimi opisany jest indywidualnie dla każdej gminy.

Sposób przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • Deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, za pomocą protokołu komunikacji sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL)

Rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone deklaracje:

 • Deklaracje są opatrzone:
  • Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.)

lub

  •  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym „ePUAP” w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

» Pobierz ulotkę informacyjną

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory